AKTUALNOŚCI

NASZE PROJEKTY

11.1 Aktywność

Projekt „Aktywność” był realizowany przez  Polską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi „FFM” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych oraz biernych …

11.1 Kuźnia Aktywności

Projekt „Kuźnia Aktywności” był realizowany przez  Polską Fundację Rozwoju „PFR” w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi „FFM” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych …