Bezpłatne szkolenia i staże – „Od bierności do sukcesu”

DLA KOGO? – osoby z niepełnosprawnością (stopień umiarkowany i znaczny), będące w grupie osób biernych zawodowo/bezrobotnych

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku od 18 do 58 lat, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

DLA WSZYSTKICH OSÓB biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  • Stypendium stażowe (ok. 1865 zł brutto/ miesiąc)
  • Wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
  • Pokrycie kosztów badań lekarskich i polisę NNW podczas stażu
  • Bezpłatne formy wsparcia (szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, mentoring przez okres trwania projektu, warsztaty autoprezentacji i inne)
  • Profesjonalna i doświadczona kadra specjalistów prowadząca zajęcia
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Pokrycie kosztów egzaminów kończących szkolenia
  • Zaświadczenie o ukończeniu stażu

ZAPISY – chętnych do udziału zapraszamy do kontaktu – Polska Fundacja Rozwoju: nr tel. 797 012 832

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie