FIO „Wolontariusze seniorzy w akcji!”

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2018r. Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

Projekt „Wolontariusze seniorzy w akcji!” dotyczył zwiększenia aktywności obywatelskiej seniorów poprzez ich zaangażowanie w wolontariat na rzecz innych seniorów. Seniorzy przygotowywali się do bycia wolontariuszami teoretycznie i praktycznie. Seniorzy odbyli szkolenie dotyczące wolontariatu oraz odbyli warsztaty ze specjalistycznych kompetencji potrzebnych przyszłym wolontariuszom. Uczestnicy projektu mieli możliwości działań, w których sami podejmowali decyzje. Zorganizowali 3 akcje wolontarystyczne dla seniorów z miasta Lublina, które miały formę inicjatywy lokalnej. Poznali na wizytach studyjnych innych seniorów działających jako wolontariusze. Zaangażowali się w organizację dnia wolontariusza. Przez okres całego projektu spotykali się w klubie wolontariusza aby dzielić się zdobytymi doświadczeniami.

Projekt „Wolontariusze seniorzy w akcji!” skierowany był do 45 osób 60+

Nasz program, zakładał angażowanie seniorów w zajęcia oraz spotkania z wolontariatem by później samemu włączyć się w pomoc innym seniorom i zorganizować inicjatywę społeczną. Wsparcie skierowane było do osób w wieku 60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ograniczenia spowodowane nieznajomością nowoczesnych technologii i realiów funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Celem projektu jest aktywizacja seniorów, integracja międzypokoleniowa oraz przeciwdziałanie społecznej izolacji.

W ramach projektu realizowane były następujące usługi:

Uczestnicy projektu uczęszczali na warsztaty specjalistyczne rozwijające ich wiedzę i umiejętności. Warsztaty trwały 5 godzin dziennie dla 15 uczestników w grupie. Każdy uczestnik wziął udział w min. 2 warsztatach. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończenia warsztatów.

1. Warsztaty:

– Jak dbać o wygląd po 60 roku życia.

– Komunikacja i nawiązywanie relacji z osobami starszymi.

– Zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące po 60 roku życia.

– Diety stosowane po 60 roku życia.

– Trening pamięci i organizacji czasu.

– Warsztaty rękodzieła – papier, filc, tkanina, inne.

– Warsztaty muzyczne – wspólny śpiew.

– Jak dbać o kondycję fizyczną – podstawowe ćwiczenia usprawniające.

– Komputer i tablet jako narzędzie informacji i komunikacji

2. Szkolenie Senior-wolontariusz: 3 cykle 3-dniowe

3. Wizyty studyjne: 2 wizyty wyjazdowe i 3 wizyty w Lublinie

4. Powstał Klub wolontariusza: 32 spotkania wraz z dziesięcioma prelekcjami

5. Akcje wolontarystyczne: seniorzy zrealizowali 3 akcje wolontarystyczne i odbyli 3 cykle 3-dniowych spotkań przygotowujących.

6. Doradztwo indywidualne.

7. Dzień wolontariusza.

Ponad to:

Kawa i ciasteczka w dobrym towarzystwieMożliwość poznania nowych ludzi i miejscOtwartość na nowościWzrost pewności siebieUmiejętność podejmowania decyzjiUmiejętność pracy w grupieNawiązanie relacji i przyjaźni z innymi senioramiRadość płynąca z pomocy innym!

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r.