Misją Fundacji są działania na rzecz przezwyciężenia wykluczenia społecznego, pomoc osobom w różnym wieku, często dotkniętym ubóstwem oraz niepełnosprawnością.

Poprzez swoje działania chcemy ułatwić pokonywanie barier – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych tym ludziom, a także zacierać granice między ludźmi z niepełnosprawnościami, a resztą społeczeństwa.

Polska Fundacja Rozwoju

Misją Fundacji są działania na rzecz przezwyciężenia wykluczenia społecznego, pomoc osobom w różnym wieku, często dotkniętym ubóstwem oraz niepełnosprawnością. Poprzez swoje działania chcemy ułatwić pokonywanie barier – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych tym ludziom, a także zacierać granice między ludźmi z niepełnosprawnościami, a resztą społeczeństwa.