11.1 Aktywność

Projekt „Aktywność” był realizowany przez  Polską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi „FFM” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych oraz biernych …

11.1 Kuźnia Aktywności

Projekt „Kuźnia Aktywności” był realizowany przez  Polską Fundację Rozwoju „PFR” w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi „FFM” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych …

FIO „Wolontariusze seniorzy w akcji!”

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2018r. Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie Projekt „Wolontariusze seniorzy w akcji!” dotyczył zwiększenia aktywności obywatelskiej seniorów poprzez ich zaangażowanie w wolontariat na rzecz …