* organizacja zajęć sportowych dzięki którym osoba jest w stanie wyrzucić z siebie negatywne emocje, odnaleźć się w grupie rówieśników jak równy z równym, poznać przyjaciół, odnaleźć pasję do której będzie mógł uciekać w razie gorszego samopoczucia, mimo braku funduszy.
* organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu
* organizacja wyjazdów wakacyjnych oraz „feriowych”
* organizacja spotkań coachingowych (pokazywanie ścieżek rozwoju poszczególnym osobom)
* organizacja szkoleń i staży dla osób z brakiem kwalifikacji lub osób chcących się przekwalifikować 
* organizacja zajęć terapeutycznych np. z psychologiem, psychiatrą (indywidualnie i grupowo)
* organizacja zajęć w których osoby mogą pomagać (ważne jest by osoby czuły się potrzebne innym)
* zapewnianie rozrywek (np. kino, teatr, koncerty, mecze)
* organizacja zbiórek na różne cele
* mentoring – wyłapywanie „młodych talentów i prowadzenie ich za rękę”.
* oraz wiele innych mających na celu pomoc i wsparcie osobom w trudnej sytuacji życiowej.