Jaki jest sens istnienia fundacji dzisiaj? 


W Polsce rodziny dotknięte ubóstwem i patologią otrzymują niewielkie wsparcie od państwa, nie wiedzą gdzie szukać pomocy zazwyczaj wiedzą co zrobić żeby było lepiej, ale nie mają do tego środków/narzędzi, chcemy im umożliwić wejście w społeczeństwo i wynagrodzić czasami lata cierpień, samotności i poniżania. Pomoc dzieciom i dorosłym dotkniętym ubóstwem oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w dobrym starcie, rozwoju i samorealizacji.

Jaki jest sens istnienia fundacji w przyszłości?


Jako duża instytucja, chcielibyśmy zatrudniać osoby dotknięte wykluczeniem społecznym, którym pomogliśmy. One najlepiej wiedziałyby w jaki sposób pomóc i jakich narzędzi użyć ponieważ były w podobnej sytuacji. ich zaangażowanie w pomoc i działania fundacji byłyby jej fundamentem.

Chcielibyśmy stworzyć miejsce, do którego osoby z różnymi problemami mogłyby się zgłaszać i otrzymywać szybką efektywną pomoc. Chcielibyśmy mieć bazę wolontariuszy akcyjnych i stałych-stali mogliby spełniać potrzeby codzienne, natomiast w razie potrzeby ogłosić szybką akcję na jakiś cel. Z racji znajomości w różnych branżach moglibyśmy wspierać podopiecznych, szukać miejsc pracy i spełniać ich marzenia. Chcielibyśmy wyjść poza województwo lubelskie, otworzyć oddziały w różnych częściach Polski, by móc pomoc jeszcze większej liczbie osób, ponieważ by zło zatriumfowało wystarczy jedynie bezczynność dobrych ludzi, chcemy dać możliwość dobrym ludziom na czynienie dobra i pokazać, że trzeba niewiele by dać wiele.